De profeet Maleachi

Broeder Dato Steenhuis hoopt het Woord van God te openen op D.V. onderstaande data. Iedereen kan de bijbelstudies bijwonen; u bent van harte welkom! Neem anderen mee! De avonden beginnen om 20:00 in gebouw 'Rehoboth' aan de PC Hooftlaan 1 in Sliedrecht. Eventueel kunt u ook live via internet meekijken (vanaf 20:00).

maandag 5 oktober

20:00 Jahweh heeft lief gehad - Waarom dan? - Mal. 1:2
maandag 2 november
20:00 Jahweh wil geen minachting - Waardoor dan? - Mal. 1:20
maandag 7 december
20:00 Jahweh wil reinheid - Hoezo onreinheid? - Mal. 1:7/14
maandag 4 januari 2016
20:00 Jahweh geeft zuiver onderwijs - Doen wij dat dan niet? - Mal. 2:5/9
maandag 1 februari 2016
20:00 Jahweh wil de Enige zijn - Geeft dat problemen? - Mal. 2:14,16
maandag 7 maart 2016
20:00 Jahweh stuurt Zijn profeet - Waarom is dat? - Mal. 3:1-5
maandag 4 april 2016
20:00 Jahweh wil een offer - Doen wij dat dan niet? - Mal. 3:6-12
maandag 2 mei 2016
20:00 Jahweh luistert - Wat heeft Hij gehoord? - Mal. 3:13/18