Onze missie:

Onze missie is dat waar we ons toe geroepen weten, namelijk: de Here Jezus vinden, volgen, verkondigen en verwachten.


Onze visie:

We willen graag een gemeente van toegewijde volgelingen van de Here Jezus Christus zijn, die onder de leiding van de Heilige Geest:

 • leven naar Bijbelse normen,
 • God verheerlijken,
 • elkaar dienen en voor elkaar zorgen met onze gaven en talenten,
 • door onze uitstraling buitenstaanders tot de Here Jezus trekken.

Leven in de gemeente, Gods huisgezin, betekent:

 • elkaar liefhebben zoals de Here Jezus ons liefheeft,
 • elkaar vergeven zoals de Here Jezus ons vergeeft,
 • elkaar aanvaarden zoals de Here Jezus ons aanvaardt,
 • elkaar verdragen zoals de Here Jezus ons verdraagt,
 • elkaar opbouwen zoals de Here Jezus ons opbouwt,
 • elkaar bevestigen zoals de Here Jezus ons bevestigt,
 • elkaar eer bewijzen zoals de Here Jezus ons eer bewijst.