img
img

Stichting 'Kleine Kracht' / Giften / ANBI

De zakelijke belangen van Evangelische Christengemeente 'Rehoboth' worden behartigd door:

Stichting "Kleine Kracht"
p.a. Gebouw "Rehoboth"
P.C. Hooftlaan 1, 3362 TV Sliedrecht

Er wordt niet gecollecteerd in de diensten; er hangen wel offerblokken bij de ingang van de zaal. Voor het geven van financiële bijdragen kunt u gebruik maken van onderstaande banknummers.

- ING: NL89 INGB 0003.5589.00
- Rabobank: NL19 RABO 0359.3979.05

De stichting is aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI); uw giften zijn derhalve aftrekbaar voor de belasting. De stichting is statutair gevestigd te Sliedrecht en geregistreerd onder nummer 41118645 bij de Kamer van Koophandel in Rijnmond te Rotterdam. In onderstaand document zijn alle overige gegevens te vinden met betrekking tot de doelstellingen, activiteiten, beleid en financien van de stichting.

Document met alle ANBI-gegevens (PDF)

Sommige ANBI's zijn sinds 1 januari 2021 verplicht om het "standaardformulier publicatieplicht" te gebruiken. Vanwege de beperkte ruimte op dit formulier verwijzen we op verschillende plaatsen naar het voorgaande document. ANBI Standaardformulier Publicatieplicht (PDF)