Zending & Evangelisatie

De gemeente vindt zending en evangelisatie heel belangrijk vooral omdat we de opdracht hebben de Blijde boodschap van Redding en Verzoening door onze Heer Jezus Christus verder te verspreiden op alle mogelijke manieren. Dit komt tot uiting in het feit dat de gemeente diverse zendelingen heeft uitgezonden naar diverse werelddelen en ook in ons eigen land. Ook zijn we verbonden met zendingswerk en zendelingen die we niet zelf hebben uitgezonden De gemeente ondersteunt dit werk op diverse manieren allereerst door gebed en meeleven, maar ook heel praktisch en financieel.


Evangelisatie gebeurt op diverse manieren. Bij evangelisatie denken we aan verspreiding van de boodschap in onze directe (woon)omgeving. Dit gebeurd door:

Radiowerk: via de zender Merweradio worden door onze gemeente diverse uitzendingen verzorgd gericht op jong en oud.

Open maaltijden: op gezette tijden worden deze maaltijden gehouden met name voor ouderen uit Sliedrecht en omstreken.

Rehobothpreken.nl: dit is een onderdeel van deze website met een heel uitgebreid pakket van preken en toespraken die veelvuldig beluisterd en gedownload worden.

Evangelisatiediensten voor dak- en thuislozen: regelmatig worden er door onze gemeente diensten verzorgd voor de dak- en thuislozen in het Servicecentrum van het Leger des Heils in Dordrecht.

Folderacties: incidenteel zijn er folderacties in Sliedrecht met een indringende boodschap.

Andere initiatieven: diverse gemeenteleden zijn betrokken bij één of andere vorm van evangelisatiewerk, die door anderen en/of persoonlijke initiatieven georganiseerd worden.